در حال نمایش 5 نتیجه

انجیر خشک دهکده زند

۴۵,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

بادام با پوست

۵۵,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

گردو ایرانی با پوست

۷۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

گردو خارجی با پوست

۸۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو خارجی

۸۵,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان